TIRAŞSIZ SAÇ EKİMİ

Tıraşsız saç ekimi nedir?

Tıraşsız Saç Ekimi saçların ön, yan ve üst bölgelerinin tıraş edilmeden, sadece donör bölgesinin tıraş edilerek uygulanan bir saç ekim yöntemidir. Kısaca saç ekim yönteminde kişi dış görünüşünü korumak istediğinde kullanılan yöntemdir. Genel olarak uzun saçlı kadın ve erkekler tarafından talep edilen bu yöntemde, donör bölgede yapılan tıraşı üst kısımdaki saçlı bölge kamufle edeceğinden saç ekimi sonrasında tıraş edildiği belli olmaz. Her şeyden önce bu planlama operasyona başlamadan önce uzman hekim tarafından yapılır.

Tıraşsız saç ekimi genel olarak DHI Saç Ekim yöntemi ile yapılsa da FUE yöntemi kullanılarak da yapılabilir.

Tıraşsız Saç Ekimi Kimlere Yapılır?

İnsanların görünümünde en önemli faktör ve aksesuar saçlarıdır. Dolayısıyla her birey günlük olarak topluma karışmadan önce ayna karşısında saçlarına gereken özeni gösterir. Öte yandan saçlar psikolojik sorun yaşamamak ve özgüven eksikliğinin olmaması için çok önemlidir.

Saç ekimine ihtiyaç duyan insanlar günlük yaşantıdan mümkün olduğunca uzaklaşmadan saç ekim yöntemlerini tercih ederler. Başka bir deyişle en uygun saç ekim yöntemi olan tıraşsız saç ekim yöntemidir. Bu sebeple uzman hekim tarafından uygun görülen herkes tıraşsız saç ekim yöntemidir tercih edebilir.

Tıraşsız saç ekimi kimlere yapılır?

Tıraşsız Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Tıraşsız saç ekim yöntemi denildiği zaman akıllara nasıl olacağı ile ilgili sorular gelebilir. Yönteme göre değişkenlik göstereceği için iki şekilde operasyon yapılabilir.

Kısmen Tıraşlı Saç Ekim;

Öncelikle bu yöntemin uygulanması için bir takım kriterleri sağlıyor olmak gerekir. Eğer saç ekimi yapılacak kişi 4000 kadar greftlik bir operasyona ihtiyaç duyuyorsa tıraşsız saç ekimi doğru bir yöntem olmayacaktır. Dolayısıyla kişinin donör alanı kısmen tıraş edilerek saç ekim işlemi başlatılır.

Donör bölge olarak belirlenen alana tıraş yapılması planlanır. Sonrasında başın arka kısmında, iki kulak arasında kalan alan yatay dikdörtgen şeklinde tıraşlanır. Üst kısımdaki uzun saçlar tıraşlanan bu bölgeyi örteceğinden operasyon sonrasında tıraşlı bölge görünmeyecektir. Sadece donör bölgenin tıraş edilerek 1000-2800 arası greft alınmasıyla saçları uzun olan kişi için operasyona başlanır.

Kısmen tıraşlanarak yapılan operasyon Safir Fue tekniği ile gerçekleştirilir.

Avantajları
 • Bu yöntem kullanılarak saç ekim yaptıran kişi, operasyondan sonra bir önceki saç şeklini ve uzunluğunu koruyabilmektedir.
 • Saç ekim operasyonu uzun saçlar ile gizleneceğinden normal yaşantısına çok kısa bir sürede dönebilir.
 • Bu operasyon ile nakil yapılan greft sayısı daha az olduğundan iyileşme süreci çok daha kısadır.
 • Donör alandan alınan greftler sebebiyle oluşan kabuklanma, bölgedeki uzun saçlar ile kapatılacağı için görünmeyecektir.

Dezavantajları
 • Operasyonun uygulanabilmesi için saçlarınızın uzun olması gerekmektedir.
 • Donör alanı sınırlı olacağı için tek bir seansta alınan greft sayısı da az olacaktır. 
 • Ekim yapılacak alandaki açıklık fazla ise birden fazla seansa ihtiyaç duyulacaktır. Her seans arasında 6 ay olması gerekir.
 • Özel bir alana ihtiyaç duyulduğu için operasyon zorluğu artacaktır. Buna bağlı olarak operasyon maliyeti de artacaktır.

Hiç Tıraş Olmadan Saç Ekim;

Ekim yaptırmak isteyen kişiler için bu yöntem hemen dikkat çekmektedir. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için öncelikle en fazla 1000 kadar greft kullanılabilir. Ayrıca kişinin saçlarının seyrek, aralarının açık ve küçük bir bölgeye ekim beklenmesi gerekir. Tamamen tıraşsız saç ekim yöntemini diğerlerinden ayıran özellik, greft alımının yarı açık silindir şeklinde bir iğne ile yapılmasıdır. Bu iğneler 0,7-0,95 mm çapındadır ve ucu hekim tarafından döndürülebilir. Sonrasında saç kökü iğnenin açık uçlu tarafından içeriye alınır ve kesinin 360 dereceye ulaşması için döndürülür. Bu aşamadan sonra saçlar uzun olarak, seyrek saçların arasına DHI uçları ile ekilebilir. En önemlisi saçlar uzun olarak ekilse bile şok dökülme yaşanıp tekrar büyümesidir.

Avantajları
 • Ekim yaptıracak kişinin saçları tıraş edilmemektedir.
 • Bu ekim yönteminde de saçların uzun olması önemlidir ancak 6-7 cm olmasına gerek yoktur. Daha kısa saçlı kişilerde de bu ekim operasyonu gerçekleşebilir.
 • Ekim yapılacak saçlar diğer saçların arasından alındığı için alınan greft bölgeleri belli olmayacaktır.
 • Operasyon esnasında çok az greft kullanılacağı için iyileşme süreci çok hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.

Dezavantajları
 • Tek bir seansta alınacak saç kökü sayısı Fue yöntemine daha azdır.
 • Operasyon sonrasında diğer ekimlerde olduğu gibi şok dökülme görülecektir.
 • Operasyon süreci daha uzun bir yöntemdir.
 • Ekimin zorluğu ve süresinden kaynaklı maliyet artışı görülecektir.