Saç Ekimi Nedir

Saç ekimi nedir?

Saç ekimi nedir ve kişilerin sosyal ve psikolojik durumunu göstermede nasıl bir rol oynar? Bu gibi sorulara sahip kayıp yaşayan kişiler medikal bir çözüm olan bu tedavi işlemine başvurur. Dökülmeler fiziksel bir durum olmasına rağmen insanların psikolojik durumunu etkilemektedir. Dolayısıyla saçın genel durumundaki eksiklik bazı kişilerde ciddi psikolojik sorunlar yaratacak kadar önemli olabilmektedir.

Alopesi (saç dökülmesi) problemi yaşayan kişilerin, köklerin daha yoğun olduğu bölgelerden alınan greftler ile saçsız kalan ya da seyrelmiş bölgelere aktarılması işlemine de saç ekimi denir. Başka bir deyişle kelliğin doğal ve kalıcı çözümü olarak özellikle Türkiye’de tercih edilen cerrahi bir operasyondur.

Saç Dökülmesinin Nedenleri Nelerdir?

Sağlıklı bir yetişkin bireyin ortalama saç teli adedi 100 bin adettir. Günlük yaşantıda her gün yaklaşık 150 adet saç teli dökülür ve bu normal olarak kabul edilir. Ancak dökülen bu saçların yerine yenileri çıkmaktadır.

Kişilerde saç dökülmesinin en sık nedeni androgenetik alopesi adı verilen, genetiğin etkisi ile oluşan saç dökülmesidir. Anne ya da baba tarafından geçebilen bu genetik eğilim insanların yüzde 50’si yaşamlarının bir bölümünde saç dökülmesi sorunu ile karşı karşıya kalabilirler. 40-50 yaşları arasındaki her on erkekten dördünde, belirgin bir saç kaybı görülebilir. Ancak androgenetik adı verilen bu saç dökülmesi onlu, yirmili ya da otuzlu yaşlarda da görülebilmektedir.

Saç dökülmesinin sebebi sadece genetik değildir. Aşırı stres, dengesiz beslenme, travmatik yaralanmalar ya da çeşitlik tıbbi rahatsızlıklar sebebi ile de saç dökülmesi yaşanabilir.

Saç ekimi dökülmesi

Saç Ekimi Nedir Nasıl Yapılır?

Greftler saçların dökülmemeye programlı bölgesinden alınan köklerdir. Saç ekim doktoru ve teknisyenleri tarafından, estetik olarak ihtiyaç duyulan bölgeye transfer etmek için alınır. Sonrasında alınan bu saç kökleri bir solüsyondai ekim için bekletilir. Saç ekim işlemi dikkatli ve orantılı yapılmalıdır. Yoksa yapay bir görüntü ortaya çıkar. Ön saç çizgisini oluşturmak için genellikle Mikrogreftler yani 1-2 kıl kökü içerek greftler kullanılır. 4-6 greft içeren Minigreftler ile planlanan diğer bölgelere ekim yapılır. Greftlerin alınması, alıcı alanın seçilmesi, sıklığı ve açısı sonucu doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Genel olarak ense bölgesinden alınan saç kökleri kullanıldığı gibi yeterli gelmemesi halinde göğüs bölgesi gibi kıl içeren bölgelerden de kök alınabilmektedir. 3000 ile 6000 arasında greft kullanarak 6-8 saat arası bir operasyonla saç ekim işlemi gerçekleştirilir.

Operasyon ve Temel Aşamaları

Operasyon öncesinde kişi hem fiziki hem de psikolojik olarak uygulamaya ve sonrasında karşılaşacağı duruma hazırlanmış olmalıdır. Sonrasında kişi cerrahi işlem aşamaları olan muayene ve hazırlık aşaması, anestezi uygulaması, alım aşaması, kanal aşaması ve ekim aşaması hakkında bilgi verilmesi, komplikasyon risklerine karşı uyarılması gerekmektedir.

#1

Muayene ve Hazırlık Aşaması

Kişinin isteklerinin belirlenmesi, konsültasyon ile kişinin mevcut durumunun gözden geçirilmesi ve kişinin tedavi için uygun olup olmadığının saptanmasıyla başlar. Bu süreçte kişinin beklentilerinin hekim ile birlikte değerlendirilerek güven oluşması önemlidir. Doktor tansiyon, kanama problemi, düzenli kullanılan ilaç, alkol, sigara gibi durum bilgilerini alır. Kişi tüm bu bilgiler doğrultusunda gerekli tetkikleri yapılarak işleme hazır hale getirilir. Aynı şekilde doktor donör alınacak bölgeyi belirler ve doğal görünüm elde edeceği saçsız bölgeyi hedefler.

#2

Anestezi Uygulaması

Uygulama yaptıracak kişiye lokal anestezi veya isteğe göre sedasyon uygulaması ya yapılabilir. Sedasyon, kişinin bilincinin açık ve konuşabiliyor olduğu ve ağrılı süreci hatırlamayacağı hafif bir uygulamadır. Sedasyon yapılacak kişi operasyon sürecince takip edilmelidir. Ekim yapılacak kişinin konforu çok önemlidir. Saç ekim işlemi fizyolojik ve psikolojik açıdan olabildiğince ağrısız olması ile bu mümkündür.

#3

Greft Alım Aşaması

Kişide belirlenen donör bölgenin FUE motoru ile saç köklerinin toplanması işlemidir. Her bir Folliküler Ünitenin teker teker alındığı bu yöntem, eski teknolojiye nazaran çok daha gelişmiş olan Mikro Motor FUE yöntemidir. Ayrıca daha fazla greft alımına olanak sağlar ve tek bir seansta kişiden hızlıca kökler alınır.

Zarar görmeden toplanan bu greftler, saç sayılarına göre gruplar halinde ayrıştırılır. Ekim işlemine geçirilmeden önce toplanan kökler steril bir özel solüsyonda muhafaza edilir.

#4

Kanal Aşaması

Ekilecek greftlerin, ekim yapılacak bölgede küçük boyutlarda kesilerin yapılmasına kanal açılması adı verilir. Yapılan operasyonda başarıyı etkileyen en önemli işlem kanal açma işlemidir. Kanallar safir uçlu punchlar yardımı ile açılır. Bundan dolayı bu işleme Safir Fue de denilir. Kanalların doğru açılması, kişinin doğal saç yönü ve açısına uygun şekilde açılması gerekmektedir.

#5

Ekim Aşaması

Ekim yapılacak bölge kesilerinin 0,7-1,2 mm arasında bir büyüklükte olması uygundur. Diğerlerine göre daha küçük açılan kesiler için 1-2 kök içeren greftler kullanılırken 3-4 civarı içeren greftler için daha büyük kesiler açılır. Bu sebeple kanallar açılırken greftlerin boyutu, yeterli yoğunlukta olduğu ve doğal sonucun oluşması için en iyi yön ve açıda dikkat edilmesi gereken noktalardır. Aynı zamanda alanda yer alan doğal foliküllere de zarar vermemek gerekir.

#6

Komplikasyonlar

Operasyon yapılan kişi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ağrısız ve ufak kesikler sayesinde günlük yaşantısına 1-2 gün içerisinde dönebilir.

Saç Ekimi Kimlere Uygulanabilir?

Sanılanın aksine bu işlemler sadece erkek bireylere yapılmamaktadır. Kadınlarda da oldukça yaygın olarak yapılmaktadır. Genel olarak ense bölgesi donör olarak kullanıldığı için ense kısmında yeteri miktarda olması ekim yapılması için yeterlidir. Başın yan ve arka kısmında yeteri kadar kök olmaması halinde erkek bireylerde kişinin göğüs bölgesi de donör olarak kullanılabilir.

20-70 yaş aralığındaki bireylere çeşitli tedaviler uygulanabilir. Kellik yaşayan ya da seyrekliği arttırmak isteyen kişiler için uygun yöntemler kullanılarak greft yoğunluğu arttırılabilir.

Saç ekimi yöntemleri nelerdir?

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde birden fazla ekim yöntemi kullanılmaktadır. Teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte bazı yöntemler artık yerini yeni ve modern yöntemlere bırakmaktadır. Örneğin; Follicular Unit Extraction (FUE) yöntemi FUT yönteminin yerini almıştır.

FUE yönteminde saç kökleri donör bölgeden tek tek alınarak alıcı bölgeye ekilir. 1 mm veya daha küçük punchlarla kökler alınarak iz bırakmadan ekim işlemi gerçekleştirilir. Normal FUE motoruna göre safir uçların kullanımı artış göstermektedir.

Çoğunlukla FUE yöntemi kullanılsa da hangi yöntemin tercih edileceği saç ve kafa derisi analizi sonrası, kişinin de talep ve öncelikleri göz önünde bulundurularak Faruk Yılmaz ve ekibi ile kişi birlikte karar verdikten sonra belirlenir.

Sıkça kullanılan bir diğer saç ekim yöntemi ise DHI (Direct Hair Implantation) yöntemidir. Tıraşsız saç ekim olanağı da sağlayan bu yöntemde alım aşaması FUE ile aynıdır. Farklı olarak kişinin alını alanına kanal açılmaz, geliştirilen implanter materyali olan Choi kalemi ile aynı anda kanal açılır. Sonrasında kalemin delici kısmının gerisindeki greft, açılan boşluğa bırakılmış olur. Özetlemek gerekirse, ekilecek greft sayısı az olan veya tıraş olmak istemeyen kişiler bu yöntemin kullanılmasını talep edebilirler.

Operasyon Sonrası Saç Bakımı Nasıl Yapılır?

Operasyon ortalama 6-8 saat sürmektedir. Operasyon sonrasında donör bölgesine bandaj sarılır. Ondan sonra kişiye dikkat etmesi gereken talimatlar ve kullanması gereken ilaçlar verilir. İlk yıkama için kişi 2 gün sonra kliniğe gelir ve bandaj çıkarılarak yıkama işlemi yapılır. 2. gün sonrasında kişi günlük yaşantısına dönebilir.

Ekim yapılan bölgede köklerin zarar görmemesi için ilk birkaç gün kafa derisini terletecek aktiviteler yapılmamalıdır. Çünkü ter, nakil yapılan köklere zarar verebilir. İlk 2 gün uyuma esnasında ekim yapılan bölge yastığa sürtünmesini engelleyecek pozisyonda yatılması önemlidir.

Operasyon Sonrasında Neler Oluyor?

Saç ekim sonrası süreçte yaklaşık 1 hafta süre ile güçlü fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Ekim yapılan bölgede kabuklanma ve kaşında 10 gün süreyle devam edebilir. Bu iyileşme sürecine girildiğinin belirtisidir.

Şok dökülme diye tabir edilen dökülme meydana gelir ve ekilen saçlar ilk ay sonunda dökülür. 2-3 ay arasında ekilen saçlar büyümeye başlar. 6 ay sonrasında kişi saçların çıkışını belirgin bir şekilde gözlemleyebilir. 12-18 ay sonra ekim operasyonunun gerçek sonuçları görülür.

Tüm bu süreç içerisinde başarılı bir ekim sonucu almak için kişiye de sorumluluk düşmektedir. Ameliyat ne kadar iyi geçmiş olsa da kişi bu süreç içerisinde bakımını çok iyi ve düzenli yapmalı, köklere zarar vermeyecek şekilde beslenmesine dikkat etmelidir.