SAFİR FUE SAÇ EKİMİ

safir fue saç ekimi nedir?

Safir Fue Saç Ekimi günümüzde en fazla kullanılan saç ekim tekniğidir. Teknolojinin gelişmesiyle operasyon yöntemlerinde ve dökülmelere karşı tedavilerde yenilikler kazandırmış bir yöntemdir. Özellikle saç ekimlerinde kullanılan malzemelerin daha da geliştirilmesiyle operasyonlar çok yüksek ilerleme sağlamıştır.

FUE yöntemi son zamanlarda en gelişmiş saç ekim teknikleri arasında görülmektedir. Bu nedenle FUE yöntemi sayesinde sağlanan başarı gün geçtikçe artmaktadır. Safir Fue yönteminde kullanılan safir uçlar ile yapılan ekimlerde alınan olumlu sonuçlar bir adım daha ileri taşınmıştır.

Fue saç ekim yöntemi global alanda kabul görmüş saç ekim yöntemlerinde biridir. En önemlisi de gelişimini ve konforunu safir uç teknolojisi sayesinde ileri taşımıştır. Safir uçların avantajı, keskin olması ve dokuya daha az zarar vermesidir. Bu sayesinde çok daha hızlı bir iyileşme süreci ve daha doğal görünüm kazandırır.

Operasyon sürecinde kanal açma işlemi klasik FUE yönteminde tercih edilen uçlar metal slit’lerdir. Bu uçlar yerini değerli bir maden olan safir maddesinden yapılan uçlara bırakmıştır. Özetlemek gerekirse, Safir Fue yönteminin klasik Fue yöntemi arasındaki fark kullanılan uçlardır.

Safir Saç Ekimi Avantajları Nelerdir?

Safir yöntemi, keskin uçları sayesinde daha sık alanlara ekimlere olanak sağlar. Bu nedenle daha doğal sonuçlar veren ileri seviye bir FUE yöntemidir. Olabildiğince grefti en iyi şekilde bölgeye ekmek, operasyonlarda başarıyı gösteren önemli etkenlerdendir. Açık bölgeye ekilecek olan saçlar sık görünmelidir. Ayrıca ekim işlemi yapıldığı fark edilemeyecek kadar doğal görünmelidir

Açılan mikro kanallar, donör bölgeden toplanan kökler nakledilecek bölgede maksimum oranda hacim elde ederek başarıyı bir ileri seviyeye çıkarır. Dokular daha sağlıklı ve hızlı bir iyileşme süreci ile doğal bir görünüme kavuşur. Sonuç olarak bu, Safir FUE yöntemiyle sağlanmış olur.

Safir saç ekim avantajları nelerdir?

Safir Saç Ekimi Nasıl Uygulanır ve Neden Önemlidir?

safir fue

Bu alanda inovasyon çalışmaları gün geçtikçe hız kazanmaktadır. Bu nedenle estetik kaygıların artmasıyla bu alanda çalışmalar yoğunlaşmıştır. Ekim işlemi sırasında dokuya en az hasarı alacak şekilde yapılmalıdır. Dolayısıyla iyileşme sürecinin daha hızlı olması ve doğal görünüm için safir fue yöntemi kullanılır.

safir uç

Safir Fue yönteminde öncelikle nakledilecek saç kökleri donör bölgeden mikro motor kullanılarak alınır. Mikro motor, klasik operasyonlara kıyasla çok daha kısa zamanda daha fazla greft alınmasına imkân sağlar. Dolayısıyla, safir yönteminde çok daha sağlıklı ve doğal sonuçlara ulaşılır. Bu işleme “Mikro FUE saç ekimi” yöntemi de denir.

safir fue nasıl yapılır

Köklerin alınması işlemi tamamlanır. Sonrasında uzman doktorlar tarafından safir bıçak uçlarıyla istenilen açıda, yönde ve sıklıkta kanallar açılır. En önemlisi safir fue yönteminde bu işlemdir.

safir fue yöntemleri

Kanalların açılma işleminden sonra ekim işlemine başlanır. Bu aşamada donör bölgeden alınan saç kökleri, safir bıçak uçları kullanılarak uzman doktorlar tarafından dikkatlice açılmış olan kanallar içerisine nakledilir. Böylelikle safir yönteminin ekim aşamaları tamamlanır. Safir bıçakların kanal açma işlemi sırasında dokuya vereceği hasar çok düşüktür. Bu sayede safir fue yönteminde iyileşme süreci kısalmaktadır. İyileşme sürecinde yara ve enfeksiyon riskleri bu yöntem ile çok daha aza inmektedir.

Safir Fue Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Safir Uç ve Metal Slit İle Yapılan FUE Karşılaştırması

Doğal madeninden üretilen safir bıçaklar, kanal açma işleminde metal slit uçlar yerine kullanılır. Kısaca safir tekniğinin slit uç yerine safir uçların kullanıldığı bir inovasyonudur. Safir FUE yöntemi sayesinde donör alandan toplanan saç kökleri nakledileceği bölgeye çok daha küçük mikro kanallar açılarak ve iyileşme sürecini hızlandırılması sağlanır.

Bu yöntemde saç kökleri, lokal anestezi altında alınır. Mikro motor ile çapları 0,6-0,7 ve 8 mm boyutunda mikro uçlarla toplanacak bölgeden birer birer alınır. Sonrasında toplanan saç kökleri açılan mikro kanallara ekilir. Bu kanallar görünümde büyük ölçüde etkendir. Saç köklerinin ekileceği kesiklerin açısı, yönü ve sıklığı büyük oranda önemlidir. En önemlisi, kanalların sağlıklı ve düzgün açılması operasyonun başarısında büyük öneme sahiptir.

Saç köklerinin ekileceği mikro kanallar günümüzde en sağlıklı safir uçlarla açılabilmektedir. Saç köklerinin ekileceği kanallar 1,0-1,3 ve 1,5mm arasında keskin ve dayanıklı safir uçlarla açılır. Ayrıca saç kökü boyutunda açılan kanal sayısının fazla olmasını ve ekilecek alanların sıklığını etkiler. İşlem sırasında çok sık ve fazla kanal açmak hedeflenmemelidir. Bunun yerine saçın doğalına yakın oranda ve doğru açılarda kanal açmak önemlidir.

Safir FUE Ekiminin Klasik FUE Ekimine Göre Avantajları:

  1. Safir uçların anti-bakteriyel, sert, yüksek oranda keskin pürüzsüz yüzeyi, çok daha uzun süreli dayanıklı kalabilmesi gibi avantajları kanal açma işlemi sırasında daha az vibrasyon olmasını sağlar. Böylece enfeksiyon riski minimuma iner ve dokunun daha az zarar görmesi sağlanır,
  2. Bu uçlar sayesinde Klasik FUE yöntemine kıyasla daha yoğun ekim yapılabilir ve bu da ileri seviyede dökülme yaşayan hastalarda da kullanılmasına olanak verir.
  3. Greftlerin daha yoğun ekilmesine, saç sıklığı ve doğru açıda ekilen kökler sayesinde çok daha doğal bir görünüm elde edilir.
  4. Klasik FUE yöntemine kıyasla derinin altına daha az sıvı enjekte edilerek mikro kanalların açılması kolaylaştırır.
  5. Operasyon sonrasında karşılaşılacak ödem ve alerji oranı çok daha az olacağından hastalara daha konforlu bir iyileşme süreci sağlar.
  6. Safir Fue ile açılan kanallar çok daha küçük olduğundan iyileşme süreci klasik FUE ye kıyasla çok daha hızlı olacaktır.
  7. Saç kökleri kendi saç yapınıza uygun açılarla açıldığından en doğal açıyla ekilerek ve operasyon sonrasında doğal bir görünüm oluşması sağlanır.

Saç Ekiminde SIFIR Ağrılı Yöntem!

Anestezi uzmanları tarafından uygulanan sedasyonla, operasyon öncesi lokal anestezi işlemleri bile artık hissedilmez. Bu sayede hastanın rahat, ağrısız ve acısız bir süreç geçirmesi sağlanır. Saç ekimi işlemleri çok ağrılı işlemler olmamakla birlikte, iğne korkusu yaşayan bireyler için daha konforludur. Dolayısıyla acı düzeyi neredeyse sıfıra düşürülür. Sedasyon, kişiye göre ayarlanabilen, sakinleştirici ilaçlarla tüm reflekslerin korunduğu, seviyesi ayarlanabilen bir uyku düzeyidir. Sonuç olarak sedasyon çocuklarda dahi kullanılabilecek ve ağrı düzeyini neredeyse sıfıra düşüren bir yöntemdir. Her şeyden önce sedasyon kullanılması tamamen kişinin tercihine bırakılmaktadır.